اطلاعات کارگاه

لینک ثبت نام :
http://meeting-2.yazd.ac.ir/proposal-writing/

کد تخفیف صد در صدی برای دریافت گواهی :
propzalwritdrseif65

این کد فقط یکبار و فقط برای شما درست عمل میکند، در استفاده ازش محتاط باشین.

لینک گروه واتساپی

https://chat.whatsapp.com/BShwadupdjQ11MVrt7Ju5Z