پس‌زمینه گواهینامه

گواهی تست

 

گواهینامه پایان دروه آموزشی

جناب اقای/سرکار خانوم امیر سلطانزاده بدین وسیله اعلام میکنم شما با شرکت در دوره تست، در تاریخ 6 اسفند 1400 و با پشت سر گذاشتن آزمون این دوره موفق به کسب گواهی این دوره شدین به امید موفقیت های بیشتر.

 

دبیر انجمن : کیارش صادقیان اصفهانی                                                     دبیر انجمن : دکتر سید ابراهیم سیفتی

این گواهی فاقد اعتبار هست و فقط جنبه تست دارد