ثبت‌نام

نام خود را به درستی وارد کنید(اهمیت این موضوع در صدور گواهی هست، حتما انگلیسی !!!!!)
نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید(اهمیت این موضوع در صدور گواهی هست، حتما انگلیسی!!!!!)
اگر ایمیل قبلا در سیستم ثبت شده باشد، ثبت نام با خطا روبرو خواهد شد !
رمز عبور قوی با حداقل 8 کاراکتر مورد نیاز است. باید حتما در رمز، از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها استفاده شود!!
حتما از درست بودن شماره خود اطمینان حاصل کنید (انجمن مسئولیتی در قبال اشتباه بودن اطلاعات وارد شده ندارد!)