در این بخش تمام کارگاه ها، وبینار ها،دوره، سمپوزیوم، بازدید ها و تمام رویداد هایی که تمایل دارید انجمن بیوتک برگزار کنند اعلام کنید. هر تعداد رویداد مد نظر دارید رو میتونید دونه دونه ثبت کنید

اسم رویداد رو به صورت کامل بنویسید
تکمیل این بخش الزامی نیست اما اگر پیشنهادی برای بهبود برگزاری، پیشنهاد زمان خاص، مدرس خاص و یا غیر رو دارید میتونید از این استفاده کنید