فرم ثبت نام کارگاه پروپوزال نویسی دکتر سیفتی

توضیحات به زودی اضافه خواهد شد.

اگر انجمن خاصی شما رو معرفی کرده آن را انتخاب کنید و از تخفیف ویژه استفاده کنید.
محل زندگی خود ( نه محل تولد ) را در این قسمت وارد کنید
دانشگاهی که در آن تحصیل کردین/ میکنید.
رشته تحصیلی خود را وارد کنید.
اطلاعات جلسه ( لینک ورود، لینک دریافت گواهی و لینک گروه پشتبانی) برای شما به این شماره ارسال میشود. لطفا این شماره را "50004001799944" در بلک لیست قرار ندهید.
اطلاعات جلسه برای شما به ایمیل ارسال میشود. ( لینک ورود، لینک دریافت گواهی و لینک گروه پشتبانی) لطفا این ایمیل را در spam خود قرار ندهید.
با پر کردن این بخش ما از توانایی های شما برای همکاری استفاده میکنیم. (اختیاری)
قیمت: 800,000 ریال
با پرداخت هزینه در این فرم لینک ورود به جلسه همراه با لینک گروه پشتیبانی و همچنین کد تخفیف صد در صدی برای دریافت گواهی در اختیار شما قرار میگیرد.
0 ریال