آیا از قبل در سایت حساب کاربری دارید؟ برای ورود اینجا کلیک کنید

اطلاعات دانشجویی

نام خود را به درستی وارد کنید(اهمیت این موضوع در صدور گواهی هست، حتما انگلیسی !!!!!)
نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید(اهمیت این موضوع در صدور گواهی هست، حتما انگلیسی!!!!!)
رمز عبور قوی با حداقل 8 کاراکتر مورد نیاز است. باید حتما در رمز، از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها استفاده شود!!
همون ایمیلی که باهاش ثبت نام کردین
حتما از درست بودن شماره خود اطمینان حاصل کنید (انجمن مسئولیتی در قبال اشتباه بودن اطلاعات وارد شده ندارد!)

تأیید ثبت‌نام